Friday, February 5, 2016

Pengertian Najis Serta Macam - Macam Najis

Bismillahirrahmanirrahim
Pengertian Najis menurut bahasa mempunyai artian kotor sedangkan menurut istilah mempunyai arti kotoran yg harus atau wajib dihindari atau di bersihkan oleh setiap umat muslim mana kala terkena olehnya. Adapun didalam Najis yg terdapat di ajaran islam sendiri mempunyai beberapa Macam Najis dan Pembagian Najis hal ini dikarenakan Najis di Islam sangat berperan penting dlm sah atau tidaknya dlm mengerjakan Shalat.

Sedangkan untuk Pembagian Najis di ajaran Islam sendiri dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan atau bagian, berikut :

1. Najis Mukhaffafah yaitu Najis yg masih tergolong Ringan kelasnya. Contoh Najis Mukhaffafah ialah air kencing seorang bayi laki – laki yg belum berumur 2 (Dua) tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu-nya.

2. Najis Mutawassithah yaitu Najis yg tergolong kedalam kelas Sedang. Contoh Najis Mutawassithah ialah segala sesuatu yg keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, Kecuali Barang caiir yg memabukkan, Air Mani, susu hewan yg tidak halal dimakan, tulang, bangkai, dan bulu-nya. Kecuali Bangkai – Bangkai Manusia dan Ikan serta Belalang.

3. Najis Mughallazhah yaitu Najis terakhir yg masuk kedalam golongan Najis Berat. Contoh Najis Mughallazhah ini antara lain Najis Anjing dan Babi serta Keturunannya. Hal ini sudah disebutkan didlm Firman Alloh Swt yg berbunyi, ” Atau yg diharamkan juga Daging Babi itu Keji atau Najis (QR. Al An’am : 145) ”. Kemudian Hadist Nabi Muhammad Saw yg berbunyii, ”’ Apabilla anda dijilat anjing maka hendaklah dibasuh sebanyak 7 (Tujuh) kali yg salah satunya dicampur dg tannah (HR. Muslim) ”.

Nah, sekian yang dapat saya share tentang Pengertian Najis Serta Macam - Macam Najis dan Semoga Bermanfaat!

0 comments:

Post a Comment